Reference

Narodno sveučilište Dubrava

Sveučilište Sjever

Opremanje infromatičkom opremom

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

Opremanje informatičkom opremom

HEP proizvodnja

Zagrebački Holding

Opremanje infromatičkom opremom

OTP Banka poslovnice

Opremanje poslovnica OTP banke multimedijskom opremom.

Zagrebački velesajam

Opremanje LED Videozidom

Projekt VICTOUR

6 Info kioska za Vukovar, Vinkovce, Ilok, Županja, Otok i Nijemci.

Hrvatski dom Garešnica

Opremanje multimedijskom i informatičkom opremom